fbpx

Forskjellige taktyper på hus

Valget er ikke alltid like enkelt, og det er slett ikke bare din personlige smak som bestemmer. Husets konstruksjon og takvinkel spiller en avgjørende rolle, og her skal vi se kort på noen av mulighetene, slik at du kan finne ut hva som passer best på ditt hus.

Plater
Plater leveres fortrinnsvis i stål og aluminium, og i størrelser fra 7-bølgede 1-radere til store flak fra takfot til møne. Det er korrugerte plater, bølgeplater og de mer aktuelle taksteinformete platene. Platene er tynne, og du må gå på dem med forsiktighet. Overflate og bakside er lakket (aluminium) mens stålplatene har et sink- og lakklag (enkelte er også belagt med sandkorn). Platene legges som takstein på lekter og sløyfer på et undertak, og tilpasning skje med baufil eller platesaks – IKKE vinkelsliper. Ved kysten, hvor saltholdig luft sørger for rask korrosjon, anbefales aluminiumsplater, ikke stål. Stål er derimot utmerket i innlandet og på fjellet, hvor luften er tørrere. Vekt pr kvm 4,5 – 7 kilo, minste takfall 6 grader for storplater, 15 for småplater i taksteinformat. Rødt og sort er vanligst.

Takstein
Takstein leveres i tegl (glassert og uglassert) og i betong, og i en rekke former og farger. Betongstein kan legges på tak med minst 15 graders helling, mens teglstein ikke er fullt så målnøyaktig, og bør ha minst 22 grader. Steinene legges på lekter og sløyfer på undertak, og tilpasning er sjelden nødvendig, men kan utføres med vinkelsliper. Vekten er ca 40-50 kilo pr kvm.. De aller fleste tak er beregnet for stein, unntatt enkelte hus bygget i 1960-og 1970-årene. Sjekk om det er nødvendig å forsterke takkonstruksjonene.

Takshingel
Takshingel legges rett på undertaket, og det stilles derfor strenge krav til god ventilasjon mellom undertak og isolasjon. Aller best er det når loftet er kaldt og uisolert. Navnet shingel stammer fra treshingel (spon) som på engelsk heter «shingle». Med korresponderende klebekanter og ledespor er takshingel rask å legge, den skal stiftes til taket, men spikerhodene må dekkes av overlappende tunger. Det er mange varianter, og fargene rødt, teglrødt, sort og grått dominerer. Minste takfall 15 grader (enkelte typer 22 grader). Bruk underlagspapp på fall mellom 15 og 18 grader. Vekten er 8-12 kilo pr kvm. Shingel må IKKE males!

Asfalt takbelegg
Asfalt takbelegg, dvs. det som ble kalt «papp» i gamle dager, består i dag av polyesterfilt, glassfilt o.l., og sammen med gummiasfalt er belegget seigt og solid. Selvbyggerprodukter som Icopal TopSafe og Isola Selvbygger har selvklebende kanter, du slipper å søle med lim annet enn i tverrskjøtene. Belegget kan brukes på tak med fall ned til 3 grader, og er derfor ypperlig egnet også som vanntetting på terrassen. Vekt 4,5 kilo pr kvm.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ring oss

Bestill uforpliktende befaring / Tilbud

Bestill uforpliktende befaring / Tilbud